Ambulance klinické logopedie

Vítáme Vás na stránkách ambulance klinické logopedie. Zabýváme se komplexní logopedickou diagnostikou, terapií a prevencí narušené komunikační schopnosti u dětí a dospělých. Logopedickou péči poskytujeme dětem předškolního a školního věku, adolescentům a dospělým. 

Nabízíme příjemný a přátelský přístup k dětem a odborné konzultace rodičům. Při práci s dospělými poskytujeme terapii na míru. Flexibilně reagujeme na potřeby našich pacientů. Ordinaci máme vybavenou řadou pomůcek, které urychlují  a zpříjemňují proces terapie.

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Řešíme tyto obtíže:

  • poruchy výslovnosti
  • opožděný vývoj řeči
  • vývojovou dysfázii
  • specifické poruchy učení a jejich prevenci
  • poruchy řeči při neurologickém nebo onkologickém onemocnění
  • poruchy polykání
  • poruchy hlasu
  • poruchy plynulosti řeči –  koktavost a breptavost
  • poruchy zvuku řeči
  • poruchy řeči při jiném dominujícím postižení (např.: sluchové, zrakové postižení, autismus, mentální retardace