KDY jít NA logopedii

Ke klinickému logopedovi jděte s dítětem vždy, když nemluví včas a správně, opožďuje se ve vývoji řeči oproti vrstevníkům.

V případě, že dítě nebo dospělý má náhle vzniklé obtíže s mluvenou, čtenou nebo psanou řečí nebo se objevují poruchy plynulosti řeči-koktavost. 

Orientační přehled kdy navštívit klinického logopeda:

  • od narození – když dítě má problémy s příjmem potravy, nesaje, má obtíže při polykání, později se nedaří přechod z kojení na pevnou stravu. Při jídle se zakašlává, neumí kousat.
  • od jednoho roku – když má dítě sluchové postižení, již nosí sluchadla nebo je kandidátem na kochleární implantát
  • od dvou let – když dítě nerozumí pokynům a nemluví
  • od tří let – když dítě hovoří nesrozumitelně a rozumí mu jen nejbližší, kteří jsou s ním v každodenním kontaktu. Také když dítě netvoří jednoduché věty a slovní zásoba je chudá.
  • od čtyř let – když dítě neužívá správnou stavbu vět, nesprávně skloňuje, vynechává předložky a zvratná zájmena (jsem, se). Objevují se záměny osob, rodů. Vyjadřování je neobratné nebo nerozumí řeči. Když dítě vyslovuje nesprávně některé hlásky – PBM, AEIOU, FV, TDN, L, J, KG, HCH. Zadrhává se v řeči.
  • od pěti let – vyjadřování řečí je stále neobratné, nevyslovuje některé hlásky nebo je vyslovuje nesprávně. např.: ČŠŽ, LR, CSZ, Ř
  • v dospělosti – když se u vás nebo u vašeho příbuzného objeví obtíže s mluvenou, čtenou nebo psanou řečí

Pokud si nejste jisti, zda vyhledat klinického logopeda neváhejte a domluvte si u nás konzultaci.